Pravidla

Tato pravidla se vztahují na všechny účastníky GeoZávodu 2022:

  • vítězem závodu se stane závodník, který od 11.6.2022 do 11.6.2023 nacestuje co nejvíce kilometrů

  • v momentě vložení do eventu MUSÍ mít závodník nacestováno 0km

  • každý účastník smí do GeoZávodu 2022 vyslat pouze dva závodníky

  • účastník nesmí posunovat svého závodníka až do konce GeoZávodu 2022

  • po dobu konání GeoZávodu 2022 je zakázáno vysílat na cestu copytag závodníka

  • název závodícího předmětu musí v listingu začínat písmeny GZ2022 (např. GZ2022 - Super závodník)

  • v případě porušení těchto pravidel může být závodník ze závodu diskvalifikován