Pravidla

Tato pravidla se vztahují na všechny účastníky GeoZávodu 2020:

  • vítězem závodu se stane závodník, který od 3.10.2020 do 3.10.2021 nacestuje co nejvíce kilometrů
  • v momentě vložení do eventu nemusí mít závodník nacestováno 0km
  • každý účastník smí do GeoZávodu 2020 vyslat pouze dva závodníky
  • účastník nesmí posunovat svého závodníka až do konce GeoZávodu 2020
  • po dobu konání GeoZávodu 2020 je zakázáno vysílat na cestu copytag závodníka
  • název závodícího předmětu musí v listingu začínat písmeny GZ2020 (např. GZ2020 - závodní Porsche)
  • v případě porušení těchto pravidel může být závodník ze závodu diskvalifikován